logo

Historie páry

1. století AD

První mechanický stroj poháněný parou sestrojil Hérón Alexandrijský. Považoval jej ale jen za hračku a na praktické využití nedošlo.

1643 - 1673

Byly objeveny důsledky atmosférického tlaku.

1690 - 1707

Postaveny více či méně funkční atmosférické parní stroje.

1712

Thomas Newcomen navrhl první použitelný atmosferický parní stroj.

1769 - 1772

Nicolas Cugnot navrhl první použitelné vozy na parní pohon. Šlo o vozy poháněné dvouválcovým atmosferickým parním strojem.

1785

Od roku 1763 James Watt začal experimentovat s atmosférickým strojem Thomase Newcomena a vylepšil ho. A v roce 1785 vytvořil vlastní parní stroj. Také učinil řadu objevů a vynálezů, které byly dále využity po celou éru parních strojů.

1804

První parní lokomotivu, pohybující se po kolejnicích, sestrojil Richard Trevithick

1806

První parník sestrojil Američan Robert Fulton roku 1803 ve Francii. Parníky existovaly už dříve, Fulton byl však první, kdo z parníku učinil věc praktickou a později i komerční.
1806 se vrátil do USA a o rok později dokončil práci na kolesovým parníku North River Steamboat (později známý jako Clermont). Plavidlo se stalo prvním komerčně úspěšným parníkem (plulo rychlostí asi 8 km/h proti proudu, na trati mezi Albany a New Yorkem).


North River Steamboat - Clermont - replica

1814 - 1829

George Stephenson, nejvýznamější konstruktér parních lokomotiv. Jeho nejznámější stroje jsou Mylord / Blücher, Active / Locomotion a Rocket. Lokomotiva Rocket obsahovala řadu tehdy převratných prvků, které se uplatňovaly ve stavbě parních lokomotiv po celou dobu, kdy byly vyráběny. Na stavbě Rocket se podíleli George Stephenson, jeho syn Robert Stephenson a Henry Booth.


Rocket - replica

1815 a 1817

Český mechanik a konstruktér Josef Božek sestavil první parovůz na našem území. Později postavil parník.


Bozek s steamvehicle - replica

1819

Savannab, loď s kombinovaným pohonem plachet a páry jako první přeplul Atlantik.

1838

První parník Sirius přeplul Atlantik.

1860

Postaven kolesák Persia. Loď dosáhla mnoha rekordů, například nejrychlejší loď plující přes Atlantik.

1862

První válečné lodě poháněné pouze parním strojem byly CSS Virginia a USS Monitor. Vyjímečné nebyly jen pohonem, jsou to první obrněná plavidla, Monitor měl nový prvek - otočná dělová věž.

1884

Sir Charles Parsons vynalezl parní turbínu. 1894 postavil Turbinii, loď s parní turbínou. Později byly turbíny montovány do lodí Royal Navy.


Turbinia at speed

40's 20 století

Za nejrychlejší parní lokomotivy jsou považovány britská A4 - Mallard, americká S 1-6.100 a německá 05 002.

dnes

Pára se stále používá například v tepelných elektrárnách (uhelné, jaderné ...), v jaderných ponorkách a letadlových lodích nebo v oblastech s levnym uhlím v parních lokomotivách.použité zdroje:
www.idnes.cz
www.wikipedia.org